Wat we doen

Ontdek de essentie voor waardecreatie

Parbleu begeleidt, adviseert en traint individuele mkb-maakbedrijven én samenwerkingsverbanden bij het ontwikkelen en realiseren van waardevolle business, waarmee ze voorop kunnen (blijven) lopen. We structureren en ondersteunen innovatietrajecten, we helpen bij het maken van strategische keuzes en bouwen mee aan toekomstbestendige ‘smart’ product- en dienstportfolio’s en wendbare, klantgerichte organisaties.

We organiseren en faciliteren netwerken van innoverende bedrijven en verbinden daarin mensen, organisaties, ideeën en kennis, precies op het juiste moment.

Parbleu verzorgt vanuit haar expertise ook masterclasses voor individuele bedrijven (in company) en groepen van bedrijven (o.a. in opdracht van brancheverenigingen) op het gebied van: