Bouw- en aannemersbedrijf Ossendrijver B.V. ontdekt unique sellingpoint

Bouw- en aannemersbedrijf Ossendrijver B.V. is een familiebedrijf dat al 50 jaar
actief is in burger- en utiliteitsbouw. Nieuwbouw of onderhoud, grote of kleine
projecten, opdrachten van particulieren, instellingen of bedrijven; Ossendrijver
is in staat elke opdrachtgever maatwerk te leveren. Via Mijnbedrijf 2.0, een
innovatieproject van Syntens Innovatiecentrum, kwam Ossendrijver aan tafel bij
Parbleu die hen dichter bij hun eigen klanten bracht.

Karin Ossendrijver is directeur eigenaar van Ossendrijver en vertelt dat zij via
Syntens in aanraking kwam met Mijnbedrijf 2.0., het project voor sociale
innovatie. “Via onze innovatieadviseur bij Syntens kwam ik vervolgens in
contact met Parbleu. José Laan van Parbleu is met mij en mijn bedrijfsleider om
tafel gegaan. Samen hebben we een traject doorlopen om meer klantinzicht te verkrijgen met als doel om tot toegevoegde waarde voor onze klanten te komen.”

Onderbuikgevoel
De keuze voor Parbleu was logisch: “Ik had direct een heel positief gevoel bij Parbleu en daarbij heeft Parbleu een zeer sterk netwerk en een directe samenwerking met grote
kennisinstellingen. Het was interessant om gedurende het traject te zien dat
een groot deel van ons onderbuikgevoel klopte, wij hadden al een bepaald idee van
wat er onder klanten leeft. Maar om dit bevestigd te zien aan de hand van
klanteninterviews is enorm prettig.”

Nieuwe inzichten
Er waren echter ook verrassende uitkomsten: “Verrassend was het om te ontdekken
dat wat wij als organisatie vanzelfsprekend vinden door onze klanten heel
anders gezien wordt. Bijvoorbeeld ons serviceniveau en het leveren van een zekere
mate van kwaliteit wordt door onze klanten aangewezen als uniek. Terwijl wij
dit vanzelfsprekend vinden bij onze dienstverlening. Wij zien nu in dat op dit
punt ons onderscheidend vermogen ligt!”

Over grenzen
Kennisuitwiseling is een van de speerpunten van zowel Syntens als Parbleu. Zij geven beiden toegang tot nieuwe kennis en een netwerk. “We hebben door de ervaring en kennis van José Laan een concrete handreiking gekregen en als het ware over de grenzen van onze branche kunnen kijken. Iedere branche is anders, maar er is een gemene deler in uitdagingen die je tegenkomt bij het runnen van een organisatie.
Normaal houdt je zicht op je eigen branche, maar nu hadden wij baat bij kennis
afkomstig uit heel andere sectoren.”

Het was een verhelderend traject. “Ons unique selling point kunnen we nu goed naar
buiten brengen, vermarkten en ons hierop positioneren. Klanten komen niet
vanzelf, niet in deze tijd en zeker niet in onze branche die het momenteel
moeilijk heeft.”

Voor meer informatie : www.ossendrijver.nl  

Dit traject is mede mogelijk gemaakt door Mijn Bedrijf 2.0 www.mijnbedrijf20.nl