Waardecreatie in samenwerking

Eén ding vooraf: we hebben het hier niet over informele netwerken, uitermate belangrijk in het MKB, maar over professionele netwerken. Ook deze kennen vele verschijningsvormen, het is handig om hier enige structuur in aan te brengen. Professionele ondernemersnetwerken vertrekken van twee verschillende uitgangspunten. Beiden leiden tot uitermate verschillende netwerken, met andere succesvariabelen en inrichting. Lees meer Waardecreatie in samenwerking