Flevolandse bedrijven innoveren succesvol (nieuwe) diensten

Op 3 juli 2013 werd in Almere de Masterclass Diensteninnovatie afgesloten met zeven trotse en zeer blije ondernemers. De bijeenkomst was de laatste van een intensieve serie van vijf bijeenkomsten waarin de zeven ondernemingen innovatie en diensten combineerden en concreet werkten aan  nieuwe dienstenconcepten.  Doel: nieuwe business- en verdienmodellen ontdekken en meer omzet en rendement behalen. De bijeenkomsten werden begeleidt door Parbleu en georganiseerd door Kelvin Klijnsma van Syntens Innovatiecentrum met medewerking van de Kamer van Koophandel.

De MKB bedrijven waren bij aanvang van het traject op zoek naar nieuwe business- en verdienmodellen, meer omzet en rendement en wilden door meer waarde te creëren meer geld verdienen met nieuwe dienstconcepten. Gedurende het traject ontwikkelden zij concreet nieuwe diensten. Tijdens de laatste workshopavond werden alle concepten gepitched voor een bijzondere jury.  Marcel Klein van AWT (adviseur Advies Diensten Waarderen) en  oud deelnemer van vorige Masterclass Henk Reijn van GEA Bloksma B.V. beoordeelden de voorstellen. De winnaar van de avond was Harry den Hartigh met zijn totaaloplossing  voor de Rainwinner.

De reacties van de ondernemers zijn bijzonder positief.
“Ik verkrijg meer omzet met bestaande mensen en machines”  aldus Roel Vinke, Directeur van Memo www.memoreclame.nl

“Deze bijeenkomsten geven een verrijking van ondernemerskennis en -kunde, en handvatten voor de toekomst” zegt Maaike Wieren, Mede-eigenaar van ComSi, www.comsi.nl 

De komende maanden werken de deelnemers de nieuwe diensten verder uit. Twee concepten zijn inmiddels al live en leveren reeds geld op voor de ondernemers. Omzet en winst zal naar verwachting verder stijgen door de inzet van deze nieuwe diensten.

De deelnemende bedrijven waren MeMo, DCS Online, Keurmerken Nederland B.V. , Emeritus, Brooswater, ComSi en Biometrics Motion. De Masterclass Diensteninnovatie Flevoland werd mede mogelijk gemaakt door Kansen voor Flevoland, Syntens Innovatiecentrum en de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland.