Homepage

Waardecreatie vormt het bestaansrecht van iedere organisatie en ieder netwerk    

Parbleu initieert, faciliteert en versnelt product-, dienst- en procesinnovaties en versterkt het innovatief vermogen van mkb-bedrijven in de maakindustrie. Met de principes van Waardecreatie als stevig fundament.

Op het snijvlak van slimme Technologie, nieuwe Business en slagvaardig Organiseren, werken we met verschillende partners in diverse projecten aan een toekomstbestendige maakindustrie: