Wat we doen

Ontdek de essentie voor waardecreatie

Waardecreatie

Parbleu laat u meer waarde creëren voor uw klanten en nieuwe verdienmodellen ontdekken in interactie met bestaande relaties, potentiële klanten en uw medewerkers. Het resultaat van deze co-creatie is enorme inspiratie tot vernieuwing met een optimaal draagvlak, zowel intern als extern. Aanbod

Waardecreatie met data

Waarde creëren met data; bouwen van nieuwe business- en verdienmodellen en nieuwe producten/diensten met open data als ‘grondstof’. (Big) data is een enorme groeiversneller voor ‘global innovation’ m.b.v. internet en computertechnologie, voor onder andere technologische bedrijven. Parbleu helpt MKB-bedrijven bij het identificeren van de aanwezige en benodigde bronnen en bij het destilleren en combineren van de juiste data, met het doel deze om te zetten naar nieuwe, waardevolle toepassingen, producten en diensten (geld verdienen met data). Aanbod

Diensteninnovatie

Diensteninnovatie gaat over het optimaal laten aansluiten van nieuwe of bestaande diensten op de marktvraag én de klantvraag. Over het professionaliseren en beter laten renderen van uw huidige dienstverlening. Over het toevoegen van waardevolle, margeverhogende diensten aan uw huidige producten-/dienstenpakket. Over waardecreatie dus. Aanbod

Servitization

Parbleu begeleidt maakbedrijven in het MKB die meer of andere waarde willen creëren voor hun klanten en hiertoe moeten transformeren van productbedrijf naar product-dienstbedrijf of dienstbedrijf. Het toevoegen van services in bedrijven die van oorsprong zijn gericht op het maken van producten, wordt Servitization genoemd. Doel hiervan is het ontzorgen van uw klanten, risicospreiding, meer onderscheidend vermogen en het genereren van meer omzet. Parbleu helpt u bij het vinden van kansen en begeleidt u bij het uitstippelen van de strategische transitieroute, bij de omslag van ‘productdenken’ naar denken in klantwaarde binnen uw organisatie en bij de implementatie van deze strategie.

Parbleu Waardecreatiemodel

Model Parbleu 2011